Tisztelt Látogató!

Magyarország idén ünnepli 20 éves tagságát az Európai Unióban. Az elmúlt két évtized komoly változásokat hozott hazánk életében: újonnan érkezőkből mára az uniós közösség tapasztalt tagjaivá váltunk.

Az uniós integráció alapvető célja, hogy minden tagállam gazdaságilag fejlett, stabil és erős tagját képezze a közösségnek, mivel ez alapozza meg az EU versenyképességét is. Ennek érdekében az Unió a tagállamokkal közösen nem csak az országok hagyományos fejlesztési prioritásai – így az agrárium és a régiók fejlesztése – számára biztosít forrásokat, hanem európai hozzáadott értékkel rendelkező egyedi projekteket is támogat, szakpolitikai célkitűzéseivel összhangban.

A közvetlen kezelésű európai uniós alapok felhasználását az Európai Bizottság központilag felügyeli A közvetlen uniós források célja, hogy utat nyisson az európai gazdasági fejlődés közös iránya felé, olyan kezdeményezéseket támogatva, amelyek az Európai Uniót versenyképesebbé, erősebbé, ellenállóbbá teszik. Tudományos áttöréseket, fejlesztéseket ösztönöznek, segítik az országok, régiók, helyi közösségek egymással való összekapcsolását nemcsak a gazdaság, közlekedés, digitalizáció, energetika, hanem az oktatás, kultúra, művészet területein egyaránt.

Az Európai Unió a közösségek közössége. A közvetlen uniós források célja pedig éppen az, hogy megtartsa ezeket a közösségeket, újabb közösségeket alakítson ki és ezeket összekapcsolja egymással. E források Magyarország gazdasági és társadalmi szereplőit igen széles körben célozzák, az önkormányzatoktól kezdődően a kis-, közepes és nagyvállalatokon, egyetemeken, kutatóintézetekenkeresztül a társadalmi közösség kisebb egységeiig bezárólag.

A közvetlen uniós források biztosította lehetőségek jobb kihasználása érdekében, a Magyar Kormány az Európai Unió 2021-2027-es többéves pénzügyi időszakára vonatkozóan a magyar részarány lakosságarányos növelését tűzte ki céljaként. E kormányzati cél előmozdítása érdekében egyedülálló kezdeményezésként létrehoztuk a Magyar Fejlesztésösztönző Irodát, amely a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként a közigazgatási és területfejlesztési miniszter hatásköre alatt működik. Létrejöttének célja az uniós pénzügyi alapok és a magyar gazdasági, társadalmi ökoszisztéma összekapcsolása, támogatva az érdekelt hazai szereplőket, abban, hogy azok hiteles forrásból értesüljenek európai uniós finanszírozási lehetőségeikről, kifejezhessék érdekeiket a jövőbeli uniós szakpolitikai célkitűzésekkel kapcsolatban, láthatóvá váljanak európai színtéren és minél magasabb arányban részesülhessenek a közvetlen uniós forrásokból.

Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter – Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

Ügyvezetői köszöntő és bemutatkozás

Az elmúlt két évtizedben Magyarország aktívan dolgozott a közvetlen uniós forráslehívások eléréséért, ennek ellenére a lehívás mértéke máig nem érte el a hazánkat megillető arányos szintet.

Az a célunk, hogy szorosabban felzárkózzunk a Nyugat- és Dél-Európai országokhoz valamint, hogy lakosságarányosan javítsuk pozíciónkat a közvetlen finanszírozású EU programokban való sikeres pályázatok tekintetében. A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) bátorítja és támogatja a hazai és határon túli szervezeteket ezekben a programokban való részvételre, előmozdítva ezzel Magyarország és az Európai Unió együttműködését, erősítve a közép-kelet európai térség pozícióját, és javítva országunk versenyképességét.

Működésünk meghatározó, de nem elégséges feltétele annak, hogy a hazai vállalati, önkormányzati, akadémiai és társadalmi szektor bekapcsolódjon a közvetlen brüsszeli források világába, részévé váljon egy nemzetközi ökoszisztémának. Ehhez Partnereink nyitottságára és ötleteire is szükség van. Szolgáltatásaink széles palettája révén a pályázati ötlet kidolgozása és projektté alakítása érdekében pályázati tanácsadást, projektmenedzsmentet és partnerségi hálózatépítést végzünk.

Fontosnak tartjuk, hogy a munkánk során létrehozott értékek megmaradjanak, ezért támogatjuk olyan szakemberek képzését, akik nem csak értik, de beszélik is az uniós intézmények nyelvét. Oktatási tevékenységünk keretében helyi szintekről kiindulva járulunk hozzá azoknak a képességeknek és kapacitásoknak a fejlesztéséhez, amelyek elősegítik Magyarország sikeresebb részvételét az Európai Unió által közvetlenül finanszírozott programokban. Kommunikációnk, előadásaink, megjelenéseink során igyekszünk elősegíteni a brüsszeli programok társadalmi megértését, ezzel csökkentve a regionális különbségeket, és felhívva a figyelmet az innovációs és társadalmi szakadékokra, amelyek nem csak hazánk, de egész Európa főbb törésvonalait adják. Brüsszeli irodánkon keresztül és meglévő kapcsolataink révén elősegítjük a magyar szereplők érdekképviseletét az Európai Unió intézményeinél, valamint a nemzetköziszervezetekben, együttműködésekben.

Az MFOI szerepvállalása, valamint célkitűzéseinek elérése megkívánja az erős kormányzati támogatást. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közvetlen uniós forrásokért felelős miniszteri biztosaként állíthatom, hogy a tárcákkal való együttműködés gördülékeny, amely az európai szintéren is jelentős felhatalmazást ad társaságunk számára. Hiszünk abban, hogy Magyarország szerepvállalása a nemzetközi hálózatokban hozzájárul az európai szakpolitikai diskurzus formálásához, Közép- és Kelet Európa gazdasági növekedéséhez.

Köszönjük, hogy velünk tart és részt vesz ebben a fontos küldetésben.

A csapat

Dr. Petri Bernadett, miniszteri biztos, ügyvezető

Jogász, európai uniós szakértő. Korábban ügyvédként éveken át gazdasági társaságok működésével, határokon átnyúló ügyletekkel és nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban tevé-kenykedett. Ezt követően tíz éven át dolgozott Brüsszelben az Európai Parlamentnél és az Európai Bizottságnál, melynek során többek között jogi szakterületen, nemzetközi kereskedelmi ügyek és szakpolitikák terén volt aktív. Rendszeresen publikál európai uniós témákban, több felsőoktatási intézmény óraadója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontja és a XXI. Század Intézet kutatója. 2023 tavaszától a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) ügyvezető igazgatója, 2024 január 12-től a közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztosa (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium).

Antal Dóra Andrea, titkárságvezető

Okleveles HR szakértő, mediátor. Korábban saját vállalkozását építette, majd 12 évig a versenyszférában tevékenykedett HR vezetőként. Ezt követően 8 évig a közigazgatásban dolgozott rendezvényszervezői, adatszolgáltatási és személyügyi területeken. 2022. novembere óta erősíti az MFOI csapatát, ahol titkárságvezetői és személyi asszisztensi feladatokat lát el.

Trixler Bettina, titkársági ügyintéző

Gyógypedagógus és egyészségügyi menedzser végzettséggel rendelkezik, jelenleg PhD tanulmányokat folytat a Pécsi Tudományegyetemen. A munka és az egyetem mellett is folyamatosan képzi magát, a tudományterületeit érintő szakmai tanfolyamok és továbbképzések, valamint konferenciák állandó résztvevője. A gyógypedagógia, az állami egészségügy és a gyógyszeripar területén rendelkezik tapasztalatokkal, korábban magánvállalkozásában dolgozott, jelenleg pedig felsőoktatási szervezési és oktatási feladatokat lát el. 2023. szeptemberében csatlakozott a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda csapatához, hogy megismerkedjen és beletanuljon az Európai Unió által biztosított finanszírozási lehetőségek rendszerébe, mert hiszi, hogy a hazai ellátórendszer működésének és infrastruktúrájának fejlesztése közös érdek és erre remek lehetőségnek érzi a közvetlen brüsszeli forrásbevonást.

Szakértő projektmenedzserek

Dr. Békési Lilla, jogász, projektmenedzser

Jogász-közgazdász. Korábban jogi referensként dolgozott a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál, a Nemzeti Közigazgatási Intézetnél, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának Dékáni Hivatalában.

2021-től a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és a Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai koordinátoraként a tulajdonosi joggyakorlással összefüggő, a felügyelőbizottság működéséhez kapcsolódó feladatokat látta el, a feladatkörébe tartozott a vezetőség munkájának jogi támogatása, szabályzatok készítése, felülvizsgálata, valamint az európai uniós és hazai finanszírozású támogatási szerződések véleményezése, szakmai végrehajtásának jogi támogatása.

2023. májusától a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) jogásza, projektmenedzsere, illetve a Digitális Európa Program egyik hivatalos nemzeti kapcsolattartója.

Bene Dániel, stratégiai tanácsadó

Agrármérnökként diplomázott, majd közgazdaságtant tanult az Egyesült Királyságban. 25 éve dolgozik a fejlesztéspolitikában, ebből 22 évet a közigaz-gatásban töltött felsővezetőként. Magyarország 2004-es EU csatlakozását megelőzően részt vett az előcsatlakozási stratégiaalkotásban, program-és projektfejlesztésekben, valamint azok lebonyolításában. Karrierje során vezette a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságot, az Európai Szociális Alap Nonprofit Kft.-t és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt. A közigazgatást egy időre elhagyva, korábbi tapasztalataira építve saját szoftverfejlesztő vállalkozást indított Magyarországon és az USA-ban.

EU témák, amelyek szakértője: mezőgazdaság és élelmiszeripar, fenntartható fejlődés, körforgásos gazdaság, agrár informatika, agrár robotika, block chain rendszerek alkalmazása, infrastruktúra beruházások, nemzeti intézmények kialakítása – EU konformmá tétele, változásmenedzsment, egészségügyi informatika

Cseke Bence, tanácsadó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán szerezte diplomáját nemzetközi kapcsolatok és európai fejlesztéspolitika szakon. Egyetemi tanulmányai mellett közép-európai regionális kapcsolatok és vállalati vezetéselmélet témájú képzésekben részesült a Mathias Corvinus Collegiumban. Több éves tanácsadói és nemzetközi projektmenedzseri munkatapasztalat birtokában 2023 májusában csatlakozott az MFOI csapatához pályázati tanácsadóként

EU témák, amelyek szakértője: önkormányzati, városfejlesztési témák, nemzetközi kapcsolatépítés

Czmarkó László, projektmenedzser

Terület- és településfejlesztési szakirányon szerzett környezetgazdálkodási agrármérnöki végzettséget, kiegészítve filozófiai tanulmányokkal. 2006. óta dolgozik pályázatíróként elsősorban az önkormányzati, civil és kkv szektorokban. Jelentős tapasztalattal rendelkezik a társadalmi vállalkozások fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása és a környezetvédelem, fenntarthatóság területeken. Jelenlegi munkájában elsősorban az önkormányzatokat, térségeket és társadalmi vállalkozásokat támogató Duna Régió Programmal, az Erasmus+ és a European Urban Initiative közvetlen uniós programokkal foglalkozik.

EU témák, amelyek szakértője: önkormányzati és városfejlesztési-, valamint civileket érintő uniós programok

Dászkál János, vezető projektmenedzser

22 évet töltött magyar tőzsdei nagyvállalatoknál bank-, telekom-, és
olajipari szektorokban. Ezt követően 2 évig tanácsadóként dolgozott,
főleg projektvezetői feladatokat látott el üzletfejlesztési, illetve
digitális transzformációs területen. Az MFOI csapatához az elsők
között csatlakozott 2022. februárjában, az azóta eltelt időszakban
számos projekt kialakításában, pályázatírásban vett részt és pár hete
a Digitális Európa Program egyik hivatalos nemzeti kapcsolattartója.

EU témák, amelyek szakértője: digitalizációs, tudományos és technikai áttörést jelentő innovációs projektek, kisvállalkozások fejlesztését önsztönző programok, biztonsági- és védelmi alapok

Gebhardt Péter, egészségügyi főképviselő

A Semmelweis Egyetemen végzett labordiagnosztikai analitikusként. Karrierjét pénzügyi adatelemzéssel kezdte a PRK Globalnál 2013-ban. 2016-ban innen igazolt a Bioderma csapatához. Ebben az időszakban építette ki országos kapcsolatrendszerét az egyetemek orvoskarain, kórházaiban és gyógyszertáraiban. 2018-ban saját vállalkozásba kezdett Spanyolországban, majd 2022-ben hazatért Magyarországra és a BTL kardiológiai üzletágvezetője lett. Jelentős tapasztalattal rendelkezik a K+F, az intézményi kommunikáció, az egészségügyi informatikai rendszerek, a beszerzés és a nemzetközi kapcsolatépítés területén. Néhány hónapja dolgozik a Magyar Fejlesztésösztönző Irodánál, ahol kiemelt fontosságú területen, hiánypótló feladatokat lát el.

EU témák, amelyek szakértője: Egészségügy, Gyógyszeripar, Orvostechnikai eszközök, Egészségügyi informatika

Isola Anna, kiemelt tanácsadó, az MFOI veszprémi képviseletvezetője

Az elmúlt időszakban nemzetközi tanácsadóként dolgozott a budapesti Hangvetőnél. Feladatai a nemzetközi kapcsolatok építésére és megerősítésére összpontosultak, olyan kezdeményezéseken keresztül, mint az Európa Kulturális Fővárosa projekt, az UNESCO Kreatív Városok Hálózata, vagy a Kreatív Európa pályázatok. Korábban öt évig az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosi kabinetben építette szakmai pályafutását a kulturális ágazat felelőseként, ahol együtt dolgozott európai és nemzetközi szakpolitikai döntéshozókkal, és részese volt az EU kulturális politikai irányvonalak, menetrendek kialakításának. Néhány hónapja csatlakozott az MFOI csapatához kiemelt tanácsadóként, valamint a heteken belül nyíló MFOI veszprémi képviseletvezetőjeként

Szakterületei: kulturális és kreatív szektor, Kreatív Európa Program, nemzetközi együttműködések és hálózatok építése (Európai Kulturális Fővárosok, UNESCO Kreatív Városok Hálózata)

Dr. Littvay-Kovács Áron, vezető projektmenedzser

Jogi végzettséggel rendelkezik. Korábban a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában (BKIK) a fővárosi vállalkozások export piacra jutását, a kis- és középvállalkozások szolgáltatásainak nemzetköziesítését, valamint a cégek versenyképességének fejlesztését és regionális együttműködések (klaszterek) létrejöttét segítette elő. Dolgozott a magyar közigazgatásban is, ahol a határon átnyúló vállalati partnerségek, valamint területi társulások jogi szabályozásában működött közre. 2021 novemberében csatlakozott az MFOI csapatához. Angolul, horvátul és szerbül beszél.

EU témák, amelyek szakértője: határon átnyúló együttműködések, Interreg pályázatok, a nyugat-balkáni Előcsatlakozási Támogatási Eszköz – IPA, Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz – Global Europe

Dr. Matuz János, tanácsadó

Végzettségét tekintve ügyvéd, szakterülete az innováció menedzsment, különösen tekintettel a kutatási-fejlesztési tevékenységek támogatására. Hosszú évek óta foglalkozik a hazai és a közvetlen Európai Uniós támogatások rendszerével. Pályafutása meghatározó részét az energiaszektorban töltötte. A fosszilis, nukleáris és megújuló energiák terén jelentős tapasztalattal rendelkezik.

EU témák, amelyek szakértője: energetika, egészségügy, biotechnológia társadalmi innovációk

Pató Viktória Lilla – kiemelt szakértő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirányon végzett, majd a Közigazgatás-Tudományi Doktori Iskolában folytatott tudományos kutatást a modernkori tudománypolitika kihívásaként és lehetőségeként vizsgálva a digitalizációt.

Több európai uniós projektben vett részt tagként, koordinátorként és vezetőként is. Gyakorlati tapasztalatait Magyarországi külképviseleten, az akadémiai-, a civil- és a versenyszférában szerezte, valamint a közigazgatásban a területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős miniszter kabinetjében. 2020-tól az NKE Európa Stratégia Kutatóintézetben (EUSTRAT) az Európai Unió innovációs, digitalizációs és tudományfejlesztési szakterületeket vizsgálja kutatóként. Ettől az évtől kezdve a Digitális Jólét Program, 2023-tól pedig a Neumann Technológiai Platform szakértője. Kutatói tevékenysége mellett a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda kiemelt szakértőjeként a közvetlen uniós forrásokhoz tartozó ökoszisztéma fejlesztésével foglalkozik.

Szakmáry Bálint, projektmenedzser

Végzettségét tekintve nemzetközi közszolgálati szakértő. Pályafutását az Agrárminisztériumban kezdte, ahol feladata az EU Állandó Képviselettel kapcsolatos magyar érdekérvényesítés háttér feladatai, a diplomaták munkaanyagainak előkészítése volt. Emellett részt vett nemzetközi bilaterális diplomáciai találkozókon és eseményeken is. Dolgozott az Európai Parlamentben, itt feladatait az agráriumot érintő uniós, illetve hazai vonatkozású témák fedték le. Ezt követően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara brüsszeli képviseletén tevékenykedett. Aktív kapcsolatot ápolt az EU-s delegációkkal, diplomatákkal és külföldi szakmai szervezetek képviselőivel. A Copa-Cogeca (EU-s szintű agrár lobbi ernyőszervezet) üléseinek és rendezvényeinek aktív közreműködője volt, továbbá részt vett agrár vonatkozású uniós intézményi üléseken és egyéb szakmai rendezvényeken. 2024. januárban csatlakozott az Magyar Fejlesztésösztönző Irodához, ahol agrár érintettségű projekteken dolgozik. Angolul, németül, franciául és oroszul beszél.

EU témák, amelyek szakértője: mezőgazdaság és élelmiszeripar, fenntartható fejlődés, körforgásos gazdaság

Zsámba Judit, projektmenedzser

Judit azonos pozícióban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóságánál kezdett dolgozni 2015-ben. Részt vett pályázati felhívások kiírásában, projektek értékelésében, szerződéskötésben, elszámolási folyamatokban. Később a Magyar Államkincstár kötelékében GINOP projektek implementációjával foglalkozott. 2021 tavaszán az Európai Parlament Schuman ösztöndíjasa volt. 2021 decemberétől az MFOI brüsszeli irodájának munkatársa. Az eltelt majdnem két évben részt vett számos konzorcium felépítésében és pályázat megírásában. Az MFOI LIFE Kapacitásépítési projektjének vezetője.

EU témák, amelyek szakértője: energetika, környezet- és klímavédelem, kutatás-fejlesztés, innovációk

Veres Márton, projektmenedzser, tanácsadó

Politológiai tanulmányait követően jelenleg kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató. 2014-2023 között regionális hallgatói és ifjúsági érdekképviseleti munkát folytatott. 2019-től az Óbudai Egyetem rektori tanácsadója, kiemelt területei a nemzetpolitika és civil szektor, továbbá a Kárpát-medencében és a diaszpórában történő hálózatépítés. Tanácsadói és pályázatírói tevékenységet 2018 óta végez, továbbá jelentős tapasztalattal rendelkezik hazai és EU-s civilszervezeti kampányokban. 2024 januárjától az MFOI projektmenedzsere és tanácsadója.

EU témák, amelyek szakértője: önkormányzati, városfejlesztési témák, Erasmus+ program és további civilszervezeti programok

Kommunikációs csapat

Füleky Ági Vanda, marketing vezető

Közgazdász-közgazdásztanár végzettséggel rendelkezik. Szakmai pályafutását az idegenforgalomban kezdte, majd 8 évig dolgozott a PwC Magyarország (korábbi PricewaterhouseCoopers) marketing és kommunikációs osztályán. Kisebb-nagyobb kitérők után a 2016. évi Rio de Janeiroban megrendezett nyári olimpiai játékokon és a 2020. évi Dubaji Világkiállításon Magyarország megjelenésének megszervezésében vett részt. 2022. októberében csatlakozott a Magyar Fejlesztésösztönző Irodához. A cég kommunikációs és marketing feladatokért felelős vezetője.

Bódi-Rácz Zsófia Laura, tanácsadó

Bódi-Rácz Zsófia szakmai pályafutását az Egyesült Nemzetek Szervezeténél (ENSZ) kezdte, ahol Magyarország ENSZ ifjúsági delegáltjaként képviselte a magyar fiatalokat 2017-2018 között.

A nemzetközi érdekképviseletet később a hazai ifjúság érdekeinek szolgálata váltotta fel; 2020-2022 között Fiatalokért Felelős Helyettes Államtitkárként dolgozott előbb az Emberi Erőforrások Minisztériumában, majd a Családokért Felelős Miniszter mellett a Miniszterelnökségen.

2022-2023 között a Navracsics Tibor által vezetett Területfejlesztési Minisztériumban dolgozott Miniszteri Biztosként; ahol feladata a fiatalok helyben maradásának és helyben boldogulásának elősegítése és támogatása volt.

2023-tól a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda munkatársaként tevékenykedik, ahol a partnerkapcsolatok építése és menedzselése mellett nemzetközi kommunikációval és a közösségi médiával kapcsolatos feladatokat lát el.

Gazdasági osztály

Adonyi Krisztina, gazdasági vezető

Jogi szakokleveles közgazdász és mérlegképes könyvelő. 15 éves gazdasági igazgatói tapasztalattal rendelkezik. Az MFOI jogelődjének, a Magyar Fej- lesztési Központnak a gazdasági igazgatója volt, ezt megelőzően pedig az Országos Polgárőr Szövetségben töltötte be ugyanezt a pozíciót. Pályafutását az OTP Banknál és az OTP Értékpapírt Rt.-ben kezdte.

Simon Bernadett, pénzügyi ügyintéző

2015-ben kezdte pályafutását a Fővárosi Vízművek pénzügyi osztályán, majd 2018-tól a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-ben dolgozott. Több hazai és EU-s forrásból finanszírozott infrastruktúrális beruházás pénzügyi folyamatában vett részt. 2022-ben a Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Kft-től érkezett a Magyar Fejlesztésösztönző Irodába.

Diószegi Enikő, a magyar LIFE kapacitásépítést támogató projekt pénzügyi vezetője

Ének-zene tanítóként végzett Debrecenben, majd számos projektmenedzsment, EU pályázatíró felnőtt- és szakképzésben vett részt. 2014-ben stratégiai-pénzügyi projektmenedzserként kezdett el dolgozni az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. KÖZOP és IKOP közlekedésfejlesztési projektek támogatási szerződéseinek összeállításával, pénzügyi elszámolásával és ellenőrzéseinek lebonyolításával foglalkozott. Később a Nemzeti Közlekedési Központnál uniós támogatásból megvalósult közlekedésfejlesztési projektek (IKOP, CEF, RRF) költségvetésének tervezésével, pénzügyi elszámolások készítésével és az EU kontolling osztály vezetésével szerzett tapasztalatot. 2023. nyarán csatlakozott az MFOI-hoz, kifejezetten a LIFE kapacitásépítési pályázat implementációjának céljából.

EU témák, amelyek szakértője: a magyar LIFE kapacitásépítést támogató projekt pénzügyi, elszámolási kérdései