1074 Budapest, Dohány utca 12-14.
info@mfoi.orgLinkedin
|

Forrásszerzés

Közvetlen kezelésű források: kiknek szólnak?

A közvetlen kezelésű uniós források kedvezményezetti köre rendkívül széles. Az egyéni kutatói ösztöndíjaktól a többmilliárd euró értékű, több tagország nagyvállalatainak konzorciuma által elnyert támogatásokig szinte mindenre van példa.

A közvetlen uniós forrásokat kezelő egyes alapok különböző célcsoportoknak szólnak. Ha Ön egy nagyvállalat innovációs projektjét vezeti, vagy egy egyetem vezetőjeként nemzetközi együttműködésben elért új kutatási eredményeket kíván látni, vagy éppen egy újabb növekedési fázisba lépett start-up tulajdonosa, akkor az MFOI segítségével meg tudja találni azt a pályázatot, ahol jó eséllyel forráshoz juthat.

Közvetlen források általános jellemzői

A közvetlen kezelésű uniós források különböző, egyes szakterületekre elkülönített alapokban állnak rendelkezésre. Az egyes alapokat az Európai Unió Bizottságának úgynevezett főigazgatóságai vagy adott célra létrehozott ügynökségei kezelik.

A pályázás és elbírálás folyamata: Az adott alapot kezelő szervezet felhívást (Call for Tender) tesz közzé, majd a megadott határidőig beérkezett pályázatokat formai és tartalmi követelmények mentén értékeli. A beadott pályázatokat rotációs rendszerben alkalmazott, egymástól függetlenül tevékenykedő 3-5 szakértő értékeli, jellemzően egy 0-15 pontos skálán. A végeredmény aszerint alakul ki, hogy a maximális pontszámtól kezdve csökkenő sorba rendezett pályázatok összesített forrásigénye hányadik pályázatnál meríti ki az alapból az adott felhívásra elkülönített keretösszeget.

A pályázat nyelve elméletileg az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelve lehetne, így akár a magyar is, de gyakorlatilag ajánlatos angol nyelven pályázni.

A közvetlen kezelésű uniós források nem minden esetben biztosítanak 100%-os vissza nem térítendő támogatást az egyes projektek számára, a támogatás intenzitása az alapok függvénye. Az egyes alapok között nagy különbségek mutatkoznak, de általánosságban elmondható, hogy a támogatásintenzitás 30-60% között mozog, a pályázatok körülbelül 15-20%-a nyer, és a megítélt támogatás 50-70%-a előfinanszírozásként megérkezik a projekt megkezdésekor.

Közvetlen források: alapok a 2021-27. évi költségvetési ciklusban

A közvetlen uniós források a 2021. január 1-én megkezdődött uniós költségvetési ciklusban a következő alapokban állnak rendelkezésre: