Szolgáltatásaink

EU csillagok

Közvetlen uniós forrásszerzés

Stratégiai tanácsadás

A közvetlen uniós forrásokra történő pályázás esetében az első lépés annak felmérése, hogy milyen lehetőségek vannak rövid-, közép- és hosszútávon az érdeklődők számára. Az MFOI stratégiai tanácsadás keretében segíti az ügyfeleit, hogy tevékenységi körük, kapacitásaik, érdeklődésük és fejlesztési ötleteik fényében milyen alapok lehetnek relevánsak számukra. Ezzel párhuzamosan – egyeztetésben az ügyfelekkel – kidolgozásra kerül egy középtávú stratégia, amely meghatározza, hogy mely alapok mely már ismert, illetve előreláthatóan publikálásra kerülő pályázati kiírásaira pályázzanak. Ezen stratégia azt is lefekteti, hogy a közvetlen uniós források hogyan integrálhatók az adott partner közép- és hosszú távú fejlesztési tervébe, hogyan tudják esetlegesen kiváltani egyes projektek egyébként 100%-ban önerőből történő finanszírozását.

Stratégiai tanácsadás
Pályázatépítés és projekt-menedzsment

Pályázatépítés és projekt-menedzsment

Amint az ügyfélportfólió és -kapacitások beazonosításra kerültek, az MFOI felméri a jelenleg nyitott, illetve a jövőben publikálásra kerülő pályázati kiírásokat és támogatást nyújt a megfelelő kiírás kiválasztásában. Ezt követően – pályázatépítés keretében – az MFOI segít a megfelelő pályázati tartalom meghatározásában, a projektkoncepció részletes kidolgozásában. Emellett támogatást nyújt az egyéb pályázati dokumentáció összeállításában. Ezen folyamat végére a pályázati ötletből egy konkrét összkoncepció kerül kialakításra, amelynek részét képezi a kidolgozott ötlet, a projekt-szakaszok és -elemek, a konzorciumi partnerek közötti feladat-leosztás, a költségvetés és a partnerekhez kapcsolódó költségvetési részösszeg.

Konzorciumépítés

A közvetlen uniós források keretében kiírásra kerülő pályázati lehetőségek jelentős részében előfeltétel a több országból érkező partnerek részvételével történő konzorciumi pályázás. A beadott pályázatok értékelésekor a konzorcium összetételére és a partnerek komplementaritására nagy hangsúlyt fektet az Európai Bizottság. Ennek fényében az MFOI, széles nemzetközi hálózatára támaszkodva támogatást nyújt egy földrajzilag kiegyensúlyozott, minőségi partnerekből álló konzorcium építésében.

Konzorciumépítés
Pályázatírás

Pályázatírás

A közvetlen uniós források esetében kiemelt hangsúly van a pályázatírás minőségén is. Az MFOI válogatott nemzetközi és magyar pályázatíró cégekkel működik együtt a pályázatok magas minőségének biztosítása érdekében és támogatást nyújt az ügyfelek portfoliójához és projektjéhez legjobban illeszkedő cég beazonosításában. Igény esetén az MFOI végigkíséri a pályázatírási folyamatot és a lezárását követően támogatást nyújt a pályázat benyújtásában.

Szakpolitikai felkészítés

Az MFOI folyamatosan figyelemmel kíséri a közvetlen forrást biztosító uniós alapok szakpolitikai elvárásainak összekapcsolását az egyéb forrásszerzést és az önerő biztosítását megkönnyítő gazdasági indikátorokkal. Pályázatmenedzsment tevékenységének szerves része a szakpolitikai felkészítési szolgáltatás, amely egy átfogó stratégiai megközelítést kínál a pályázati folyamatokban, azzal a céllal, hogy a pályázatok a lehető legmagasabb szintű szakpolitikai illeszkedést érjék el, növelve az esélyét a pozitív bírálatnak. Ez a szolgáltatás mélyreható ismeretek átadását jelenti a fejlesztési források mögött álló szakpolitikai hátterekről és célkitűzésekről, amelyek meghatározzák az uniós források felhasználását. A szolgáltatás része a szakpolitikai környezet változásaiból adódó kockázatokról és azok kezelési lehetőségeiről való tájékoztatás mellett a jogi és szabályozási háttér átláthatóvá tétele.

Az MFOI szakpolitikai felkészítése tehát a projektek szakpolitikai tervezésétől a pályázat beadásán át a nyomon követésig kísérő szolgáltatás. Ez nem csupán a pályázati folyamat technikai aspektusaira összpontosít, hanem egy hosszabb távú, átgondolt érdekérvényesítési terv része is, amely a regionális egyenlőtlenségek csökkentésére és a kohézió erősítésére fókuszál, és ezzel egyidejűleg erősíti a projektek esélyét a sikeres uniós forráselnyerésre.

Szakpolitikai felkészítés

Kiegészítő tevékenységek

Szakpolitikai- és Projektmenedzsment Képzés

Szakpolitikai- és Projektmenedzsment Képzés

Ennek a képzési szolgáltatásnak célja, hogy átláthatóvá tegye a közvetlen uniós források összetett rendszerét, és érthetővé azokat az uniós szakpolitikákat, amelyekhez illeszkednek a közvetlen forrásalapokra vonatkozó felhívások. A gyakorlatorientált képzés során a résztvevők nem csak általános szakpolitikai és uniós intézményi ismeretekkel gazdagodnak, hanem a gyakorlati szakemberek által vezetett projektmenedzsment szimuláció részeseivé is válnak. A projektmenedzsment gyakorlat az ötlet projektté alakításától az illeszkedő forrásalap és szakpolitika megtalálásán át a hálózatépítésre, a kommunikációs és együttműködési készség, valamint az érdekérvényesítési képesség fejlesztésére fókuszál. A képzést egyetemi, helyi önkormányzati, társadalmi és vállalati szereplők számára a szférák sajátosságaiból fakadó egyedi igényekre szabottan szolgáltatja az MFOI magyar és angol nyelven egyaránt.

Pályázatírói képzés

Az MFOI célja a közvetlen uniós forrásalapok sajátosságait figyelembe vevő pályázatírói képzési program kidolgozása és elterjesztése annak érdekében, hogy a résztvevők magas színvonalú, versenyképes pályázatokat készíthessenek, amelyek növelik a magyar gazdaság sikeres részvételének esélyét az uniós források elnyerésében.

A képzés a pályázatíráshoz szükséges elméleti alapokat és gyakorlati ismereteket egyaránt magában foglalja, a pályázati kiírások értelmezésétől a projekttervezésen és struktúraismereten át, a költségvetés tervezés és pénzügyi előírások megértésén, valamint a megvalósíthatósági tanulmányok és hatásvizsgálatok szövegezésén keresztül, a képzés lépésről lépésre vezeti végig a résztvevőket a pályázat megírásának folyamatán, beleértve a meggyőző és világos szövegalkotási képesség fejlesztését. A pályázati kritériumok és célrendszerek megértésével a képzés a projekt végrehajtását követő beszámolási és elszámolási tevékenységben is eligazítást nyújt.

Pályázatírói képzés
Uniós intézményi lobbitevékenység

Uniós intézményi lobbitevékenység

Az MFOI brüsszeli irodája és nemzetközi csapata képviseli ügyfelei érdekeit az uniós intézményeknél és a releváns rendezvényeken, hozzájárul új nemzetközi kapcsolatok kialakításához és tájékoztat az aktuális szakpolitikai és finanszírozási trendekről.