Megjelent a 9. Kohéziós Jelentés

Megjelent a 9. Kohéziós Jelentés

Kilencedik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról
Az Európai Bizottság március 27-én tette közzé a 9. Kohéziós Jelentést, amely az Unió kohéziós helyzetének értékelését tartalmazza. Az Európai Unió létrehozása óta a szolidaritás, az esélyegyenlőség és a kohézió eszményén alapul. A Római Szerződés ezért tűzte ki célul „a különböző régiók között fennálló különbségek és a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának csökkentését”. A 2004-es bővítés a kohéziós politika sikerét jelképezi. 20 évvel a 2004-es bővítés után az EU kohéziós politikája figyelemreméltó konvergenciát eredményezett. Közép- és Kelet-Európa egészében az egy főre jutó jövedelem a 2004-es uniós átlag 52%-áról mára közel 80%-ra nőtt. Ezzel egyidejűleg a munkanélküliségi ráta 13%-ról 4%-ra csökkent.

Ugyanakkor a kohézióért ma jobban meg kell küzdeni, mint valaha. A kohézió sokkal inkább fókuszban volt a 90-es években majd a 2004-es bővítés időszakában és ma sok területen a kohézió, mint szempont „elveszett” vagy marginalizálódott köztük a közvetlen uniós források terén is, ami értelemszerűen a különbségek növekedését, kevesebb egységet, romló versenyképességet és csökkenő európai identitást eredményez. A NUTS2 régiók* többségének pedig alacsonyabb közvetlen uniós forrást! A kohézió ugyanakkor nemcsak pénzügyi vagy támogatási kérdés, sokkal inkább egységet és erősebb identitást jelent. Több kohézió az EU-ban erősebb EU-s identitást jelent! S emellett persze sokkal kevesebb leszakadó régiót!

* A NUTS2 régió az Európai Unió statisztikai területi egységeinek (NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistics) egy szintje, amely országokat kisebb, regionális egységekre osztja fel a pontosabb statisztikai elemzések és az EU-s politikák tervezése érdekében. A NUTS rendszer három szintből áll: NUTS1, NUTS2 és NUTS3, ahol a NUTS2 a középszintű, általában régiókat vagy nagyobb területi egységeket jelöl, segítve ezzel a regionális fejlesztési programok célzottabb megvalósítását.

MFOI hírlevél

Legyen naprakész a közvetlen EU programokkal és felhívásokkal kapcsolatban!

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön az aktualitásokról elsőként.

MFOI hírlevél