Önkormányzati hírek és pályázati lehetőségek

Európai Városfejlesztési Kezdeményezés

A héten, 2024 május 6-án megnyílt az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés (European Urban Initiative – EUI) keretében az „Innovative Actions” elnevezésű új pályázati felhívás, mely a min. 50 ezer fő lakossággal rendelkező városok vagy várostérségek számára nyújt max. 5 millió EUR támogatást.

pályázat célja, hogy a nyertes projektek segítségével a városok olyan innovatív, egyedülálló megoldásokat és módszereket dolgozzanak ki és teszteljenek valós körülmények között, melyek hathatós megoldást nyújthatnak 1-1 városfejlesztési kihívás kezelésében. 

A pályázat témái idén az „energiaátmenet”, valamint a „technológiai a városokban”. Előbbi a karbonsemlegességre és a helyi energiaközösségekre, utóbbi pedig a környezeti katasztrófák elleni védekezésre, valamint az élelmiszerbiztonság, illetve a kiberbiztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.

Fontos tudnivalók a felhívással kapcsolatban:

 • A pályázati felhívás teljes keretösszege 90 millió EUR, mely 80 százalékos támogatást biztosít
 • A nyertes projektek megvalósítási időtartama max. 3,5 év
 • A pályázat helyi megvalósító partnerekből álló konzorcium létrehozását igényli, a megfelelő szakmai kompetenciák bevonásával
 • A helyi konzorcium mellett szükséges 3 külföldi partnerváros bevonása, akik a projekt eredményeinek nemzetközi transzferálását segítik
 • A projektben kiemelkedő innovációs jelentőséggel rendelkező fejlesztést szükséges megvalósítani

A pályázatok beadási határideje: 2024. október 14.

További részletek: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/third-call-proposals-innovative-actions


CERV Town Twinning

Az Európai Bizottság április 9-én tette közzé a 2024-es évre szóló Town Twinning felhívását a CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) Program keretében.

A pályázat önkormányzatok és városi intézmények számára egy-egy projekt keretében nemzetközi „testvérvárosi”, interkulturális kooperáció létrehozását támogatja, melyben min. két küldő ország képviselteti magát 1-1 partnerszervezettel.

A 6–12 hónap futamidejű projektek keretében a partnerek – a program átfogó céljainak relevanciájában – közösen az alábbi típusú tevékenységeket valósíthatják meg a közöttük létrejövő interkulturális kapcsolatépítés, egymás átfogóbb megismerése érdekében:

 • szakmai workshopok;
 • tréningek;
 • szemináriumok;
 • konferenciák;
 • figyelemfelhívó rendezvények;
 • szakmai találkozók;
 • kulturális programok;
 • fesztiválok;
 • kiállítások;
 • jógyakorlatok cseréje;
 • kommunikációs eszközök fejlesztése 

A nyertes pályázati konzorciumok projektenként összesen 8.455 és 50.745 EUR közötti egyösszegű támogatás kaphatnak (projektrendezvények száma, illetve az azokon megjelenő külföldi résztvevők száma alapján), mely utófinanszírozott támogatásnak minősül. 

A pályázatok beadási határideje: 2024. szeptember 19. (17:00)

További részletek: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2024-citizens-town-tt?programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251589&pageNumber=2


Interreg Magyarország-Szlovákia

2024. májusában jelenik meg az Interreg Magyarország-Szlovákia Határon Átívelő Együttműködési Program idei pályázati felhívása, mely 33 millió EUR keretösszeggel nyújt támogatást komplex turisztikai fejlesztések megvalósítására.

A legalább egy magyar és egy szlovák partner által alkotott partnerségi konzorcium integrált, összekapcsolt és összehangolt idegenforgalmi kínálatok kialakításával, desztinációk fejlesztésével járulhatnak hozzá a határtérség turisztikai forgalmának fejlesztéséhez. 

A pályázati felhívás elsősorban az öko-, zöld-, tematikus- és üzleti turizmus támogatását célozza, amely magába foglalja a környezetterhelést minimálisra csökkentő, a helyi lakosság jólétét fenntartó természetes területek felkeresését és megismerését.

Az intézkedés keretében olyan határon átnyúló kezdeményezések támogatására van lehetőség, amelyek:

 • célja a kulturális, történelmi, egyházi és természeti örökségi helyszínek védelme, felújítása, rekonstrukciója és valorizációja, biztosítva ezek fenntartható turisztikai hasznosítását is; 
 • hozzájárulnak a programterületen található vonzó látványosságok fejlesztéséhez;
 • javítják a turisztikai célpontok infrastrukturális hátterét (parkolók, karbantartási infrastruktúra stb. létesítésével)
 • utak és kerékpárutak építésével javítják a turisztikai célpontok megközelíthetőségét;
 • ösztönzik új, piaci alapú turisztikai szolgáltatások kialakítását, illetve meglévő szolgáltatások fejlesztését;
 • hozzájárulnak a tematikus útvonalak, közös turisztikai csomagok kialakításához és a komplex turisztikai ajánlatok összehangolásához,
 • hozzájárulnak a turisztikai szolgáltatások digitalizációjához (beleértve a zöld és digitális fel- és átképzést is);
 • megteremtik a regionális turisztikai együttműködés intézményi hátterét stb.

A pályázatok beadási határideje: 2024. december 

Bővebben a felhívásról itt olvashat: https://www.skhu.eu/programme/interreg-husk-2021-2027


Interreg Central Europe

A felhívás olyan intézkedéseket támogat, amelyek során az érintett szervezetek együttműködnek annak érdekében, hogy a régiók jobban ellenálljanak a közös, határokon átnyúló és önállóan nem megoldható kihívásokkal szemben.

A pályázat ugyan csak 2024. októberében nyílik, amelynek keretében csak kis léptékű projektek megvalósítására lehet pályázni, de már most érdemes felkészülni!

A pályázók köre:

 • nemzeti, regionális és helyi közintézmények,
 • jogi személyiséggel rendelkező magánintézmények, beleértve a magán gazdasági társaságokat is,
 • valamely uniós állam jogrendje szerint működő nemzetközi szervezetek,
 • nemzetközi jog alapján működő nemzetközi szervezetek a felhívásban rögzített megszorítások mellett

A felhívás várható prioritásai:

 • okosabb EU (smarter EU)
 • zöldebb EU (greener EU)
 • hálózatosodó EU (better connected EU)
 • a kormányzás fejlesztése a Közép-európai együttműködésért

A várható támogatási intenzitás 80%, önerő 20%, és valószínűleg itt is elérhető lesz a 15%-os hazai hozzájárulás.

Továbbiakért kattintson ide: https://www.interreg-central.eu/calls-for-proposals/


Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program(CERV – Citizens, Equality, Rights and Values)

Új pályázati felhívás az EU Alapjogi Chartájának megismertetésére, kapacitásépítésére és végrehajtására a civil társadalmi szervezetek körében!

A pályázat 2024. április 23-án nyílt és szeptember 18-i beadási határidővel került meghirdetésre. 

Pályázat teljes költségvetése: 16.000.000 EUR

Pályázók köre:

 • magán non-profit szervezetek
 • magán forprofit szervetek
 • állami vagy önkormányzati forprofit és non-profit szervezetek

Prioritások:

 • A jogok és értékek előmozdítása a polgári tér megerősítésével
 • Kapacitásépítés és tudatosságnövelés az EU Alapjogi Chartájával kapcsolatban
 • A bejelentők (bűnügyek, korrupció) védelmét elősegítő környezet támogatása
 • Az uniós értékek és jogok védelme a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet bűncselekmények elleni küzdelem révén

Minimális támogatás 75.000 EUR, maximális összeg nincs meghatározva.

A támogatás 90%-os, önerő 10%.

Bővebb információ: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate&keywords=cerv&status=31094501,31094502

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2024/call-fiche_cerv-2024-char-liti_en.pdf


Interreg Europe

A felhívás olyan intézkedéseket támogat, amelyek célja, hogy az európai területeket innovatívabbá, fenntarthatóbbá és befogadóbbá tegye, ezáltal javítva a lakosok életminőségét.

A jelenleg is elérhető felhívás beadási határideje: 2024. június 07.

Keretösszeg: 130.000.000 EUR

Pályázók köre:

 • állami szervek
 • közjogi szervezetek
 • magán nonprofit szervezetek

Jelenleg 5 prioritás szerepel a felhívásban:

 1. okosabb EU (smarter EU)
 2. zöldebb EU (greener EU)
 3. hálózatosodó EU (better connected EU)
 4. szolidárisabb EU (more social EU)
 5. állampolgárokhoz közelebb lévő EU (Europe closer to citizens)

Elvárt konzorcium: a felhívásban megjelölt 5 földrajzi területről legalább 4-ből 1-1 partner részvétele.

A támogatási intenzitás állami és közjogi szervezeteknek 80%, magánszervezeteknek 70%.

A felhívás részleteiért kattintson ide: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call


Fókuszban az önkormányzatok nemzetközi tapasztalatcseréje és szakmai kapcsolatépítése

Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatok nemzetközi tapasztalatcseréjére és tudásmegosztására, mely a fejlesztéspolitikai jó gyakorlatok átadását, az egymástól történő tanulást teszik lehetővé. Amennyiben önkormányzata a zöld átállás, vagy egyéb innovatív városfejlesztési témakörben szívesen szerezne új ismereteket és fedezne fel inspiratív külföldi jó gyakorlatokat, úgy ajánljuk figyelmébe a NetZeroCities Program által közzétett pályázati felhívást, mely a zöld energiaátmenet terén finanszíroz energetikai tudáspartnerségeket. Ugyancsak hasonló jelleggel, de tematikailag szélesebb körben az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés (EUI) keretében is létrehozhatók tudáspartnerségek, melyek a városfejlesztés innovatív módjait igyekeznek európai szinten népszerűsíteni.

A NetZeroCities Program felhívása május 31-ig nyitva áll, és az önkormányzatok pályázatait az alábbi weblapon lehet benyújtani: https://netzerocities.eu/twinning-learning-programme/

Az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés tudáspartnerségi pályázata folyamatosan elérhető és fogadja a pályázatokat, melyeket az alábbi felületen lehet beadni: https://www.urban-initiative.eu/capacity-building/pilot-call-c2c-exchanges

MFOI hírlevél

Legyen naprakész a közvetlen EU programokkal és felhívásokkal kapcsolatban!

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön az aktualitásokról elsőként.

MFOI hírlevél